foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Punktualnie o godz. 20. na Placu Solnym we Wrocławiu rozpoczął się Marsz ku czci walczących z komunistycznym reżimem o wolną i suwerenną Polskę. Do kilkuset zebranych przemawiał Jacek Międlar, przybliżając sylwetki kilku niezłomnych, którzy zapłacili najwyższą cenę za niegodzenie się z narzuconym, wrogim nam systemem. Urząd miejski we Wrocławiu z prezydentem miasta, dwoił się i troił byle marsz w ogóle się nie odbył.

Ostatecznie mogliśmy przemaszerować tylko pod pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Po dotarciu pod pomnik i krótkich przemówieniach, wysłannik urzędu miejskiego nakazał policji ogłoszenie rozwiązania marszu. Zakomunikowano wszystkim zebranym, że mamy tylko 3 minuty na rozejście się, inaczej służby porządkowe użyją siły. Spisano kilkunastu uczestników. Oddziały prewencyjne policji, w pełnym stroju ochronnym tj. w kamizelkach, ochraniaczach, kaskach oraz z tarczami, wyposażone w pałki szturmowe oraz długą broń palną, otoczyły duży obszar wokół pomnika, systematycznie kordonem usuwając zebranych. Ostatecznym łupem policji został pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Sytuacja była groteskowa. Z trudem dało się uwierzyć, iż niby żyjemy w wolnej Polsce, gdzie pochód ku czci bohaterów walczących za Ojczyznę jest otaczany i niemal pacyfikowany na zlecenie politykierów, jawnych antypolaków.

Obóz Wielkiej Polski będzie aktywnie przeciwstawiał się antypolonizmowi oraz próbom zakłamywania historii.

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Powstania nasze były zbrojnymi protestami przeciw uciskowi, nie zaś walką o odbudowanie państwa polskiego. Żadne z nich nie miało planu tego państwa, kierownicy ich nie zastanawiali się nawet poważnie nad tym, co by zrobili w razie powodzenia.
Roman DmowskiRoman Dmowski

Jeden z ojców odzyskanej niepodległości Polski. Założyciel Komitetu Narodowego Polski.

Czytaj więcej

Jędrzej Giertych

Ideolog Obozu Narodowego, dyplomata i dziennikarz. Bliski współpracownik R. Dmowskiego, autor wielu książek i rozpraw historycznych.

Czytaj więcej

Adam Doboszyński

Polityk, pisarz i intelektualista, związany z obozem narodowym. Działacz Obozu Wielkiej Polski.

Czytaj więcej

Deklaracja Ideowa

OWP jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich.

Czytaj więcej