foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Błąd
  • Kategorii nie znaleziono

Nie ma takiego kraju na świecie, gdzie by polityka najbardziej zbawienna, najwyraźniej odpowiadająca interesowi narodowemu, miała cały naród za sobą.
Roman Dmowski